بایگانی‌های شومینه مدرن در شیراز - مجله‌ ساختمان نو