بایگانی‌های سیمان نسوز در شیراز - مجله‌ ساختمان نو