بایگانی‌های تنور گازی دست دوم شیپور تهران، استان تهران - مجله‌ ساختمان نو